#malotridkyjsouIN

Vítáme Vás na webových stránkách, které mají za cíl sjednotit málotřídní školy a podniknout všechny kroky pro jejich udržení.

VYTVÁŘÍME MAPU MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL

Jste málotřídní škola a nevidíte se na mapě? Vyplňte tento formulář a budete přidáni do unikátní mapy málotřídních škol v ČR.

Výzva málotřídních škol 3.0

Vážený pane ministře, 28. června 2023

my, ředitelky a ředitelé málotřídních škol Vám chceme vyjádřit nesouhlas s chystaným záměrem redukovat počet málotřídních škol v České republice.

Chápeme, že Vy jako ministr školství hledáte cesty, jak zefektivnit vzdělávání v Česku. My Vám však chceme představit přínos málotřídního vzdělávání:

"Tam, kde je škola, tam je život."

 • jsme centrem kulturního života v našich obcích,
 • jsme stabilním partnerem pro budování komunit v našich obcích,


"Každá škola by měla být málotřídní."

 • rychleji přijímáme nové trendy vzdělávání,
 • individualizace výuky je pro nás standard nikoliv fráze


"Učíme své žáky, že každý jsme jedinečný."

 • vzděláváme žáky: nadané, běžné, s podpůrnými opatřeními či tělesným postižením
 • komunitní kruhy, diskuze, řešení problémů je běžnou součástí našich školních dní


"Málotřídní školy jsou IN!"

 • nabízíme alternativní vzdělávací metody, individuální přístup při dodržení standardů státního školství
 • jsme důležitým partnerem Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně pedagogických center
 • častěji se setkáváme se zvýšeným zájmem zákonných zástupců ze sousedních měst a obcí


My, ředitelky a ředitelé málotřídních škol přicházíme s návrhem řešení situace:

 1. Přijměte naše pozvání a seznamte se s naší prací v autentickém prostředí málotřídních škol.
 1. Přizvěte zástupce málotřídních škol do Vašeho poradního tým. V současné době nemáte žádného poradce aktivně působícího v tomto typu škol.

Žádáme Vs o stažení návrhu redukce počtu málotřídních škol.Děkujeme Vám za čas věnovaný naší žádosti, vážíme si každého Vašeho úsilí, které vede k rozumné reformě českého školství a přejeme Vám hodně sil do tohoto náročného úkolu.Za ředitelky a ředitele málotřídních škol

Adam Šimůnek, Základní škola a Mateřská škola Brantice
Jovanka Rybová, Základní škola a Mateřská škola Kyjov-Bohuslavice
Jiří Pavlas, Základní škola a Mateřská škola Písařov

Výzva málotřídních škol 2.0

Vážený pane premiére,

my, ředitelky a ředitelé málotřídních škol Vás chceme informovat o novém návrhu výzvy #dejmemalotridkamzelenou. K výzvě se do této chvíle zapojilo 680 málotřídních škol. Naše úsilí podporuje Asociace ředitelů základní škol, Pedagogická komora, Školské odbory a Svaz měst a obcí ČR. 

 Jsme si vědomi, že současná situace pro Vás není jednoduchá, rádi bychom však upřesnili důvody nízké efektivity protiepidemiologických opatření týkajících se málotřídních škol: 

- do našich škol chodí průměrně 31 žáků (vzorek z 303 málotřídních škol) 

- žáci mají často sourozence v 1. a 2. třídě, případně v MŠ

- chybí nám ICT koordinátoři - organizačně jsme na tom velmi podobně jako v mateřských a speciálních školách 

Přicházíme s návrhy na řešení situace: 

a) Vzdělání je pro nás prioritou. Vraťme žáky do málotřídních škol a dovolme ředitelům vyhodnotit situaci. Ředitel posoudí, zda je možné vyučovat všechny žáky prezenčně, distančně, nebo školu v případě výskytu nákazy po nezbytně nutnou dobu uzavřít. Námi navrhované řešení bylo prezentováno na půdě školského výboru poslanecké sněmovny 28. 1. 2021. Hlavním pozitivem tohoto řešení je, že není spojeno se žádným finančním zatížením státního rozpočtu. V případě, že se osvědčí, může být aplikováno na úplné základní a střední školy. 

b) Buďme zodpovědní. Dodržujme preventivní a hygienická opatření. Víme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Ministerstvem zdravotnictví řeší možnost testování žáků. Přicházíme s návrhem stát se pilotními školami, na nichž bude probíhat neinvazivní testování (např. kloktací, žvýkací testy). V případě, že se podaří ošetřit testování přímo ve škole (obdobně jako u podávání léků dohodou mezi rodiči žáka a vedením školy) umíme vyčlenit pedagogické i provozní pracovníky, kteří testování několika desítek žáků zajistí, a to za dodržení přísných hygienických opatření. Pilotáží na "málotřídkách", kde se vzdělávají 3 % žáků z 1. stupně, rychle získáme data o účinnosti testování, které by mohlo být řešením i pro další školy napříč ČR. 

Ukažme národu, že vzdělání je pro nás prioritou, že se umíme chovat zodpovědně a dokážeme situaci zvládnout. Jsme připraveni nabídnout naše školy jako pilotní projekt neinvazivního testování. V případě úspěchu lze tento projekt použít také na ostatních základních, případně i středních školách. 

Žádáme Vás o vyhodnocení našich návrhů a pomoc při jejich prosazení. 

Za ředitelky a ředitele málotřídních škol 

Adam Šimůnek, Základní škola a Mateřská škola Brantice 

Jiří Pavlas, Základní škola a Mateřská škola Písařov

Návrat všech žáků do málotřídních škol

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení kolegové,

jmenuji se Adam Šimůnek a jsem ředitelem málotřídní školy a mateřské školy v Branticích. V málotřídní škole máme 39 žáků, v mateřské škole máme 45 dětí.

Ve škole se podle stávajících opatření prezenčně vzdělává 27 žáků a 12 žáků se vzdělává distančně. Dodržujeme přísná opatření (měření teploty a dezinfekce rukou u vchodu do školy, máme dezinfekční nášlapné plochy, nosíme roušky atd.). V takto nízkém počtu můžeme organizovat stravování tak, aby se žáci jiných tříd nepotkávali, jídelnu máme v budově školy, takže nedochází ani ke kontaktu s žáky ostatních škol nebo cizích osob, jak je to běžné v případě úplných škol.

Z manuálu MŠMT vyplývá, že pokud jsme schopni zajistit homogenní skupiny žáků, je nám umožněno provozovat školní družinu a školní kluby. Jsem toho názoru, že jsme v podmínkách málotřídní školy schopni zajistit homogenitu skupin u všech žáků, jak u dopoledního vzdělávání, tak u odpolední školní družiny.

Oproti mateřské škole nemůžeme ve výuce zpívat, sportovat a nosíme celý den roušky. V rámci chodu školy nás to nijak neomezuje a jsme rádi, že můžeme být spolu a pracovat tak, jak jsme zvyklí. To vše je v kontrastu s provozem mateřské školy, kam může chodit bez větších hygienických opatření všech 45 dětí - a do základní školy pouze 27 žáků.

Proto se na Vás obracím s nabídkou, abychom se my, ředitelky a ředitelé málotřídních škol, semkli a společně bojovali za to, abychom mohli mít ve škole všechny naše žáky bez výjimky na ročník nebo momentální organizaci výuky. Je na čase vymanit se z pravidel pro úplné školy, protože tato pravidla jsou pro nás nelogická, stačí jen zmínit počty žáků ve třídě. My máme v průměru ve třídě 13 žáků a úplné školy mají 17 a více. V případě úplných škol tak při dodržení současného nařízení MŠMT může celková docházka dosáhnout běžně až přes 100 žáků (úplná škola 1. a 2. ročník se třemi paralelními třídami), ale do málotřídní školy reálně chodí třeba jen desítky žáků (v našem případě je to 27 žáků). Přitom kapacity máme zcela dostatečné a provozní podmínky vyhovující.

Pokud se spojíme, náš hlas by mohl být dostatečně silný pro oslovení ministra zdravotnictví s návrhem, že v 5. stupni budou málotřídní školy vzdělávat všechny žáky. Z telefonického hovoru s panem Černým, prezidentem Asociace ředitelů ZŠ, jsem se dozvěděl, že MŠMT je pro, ale vše brzdí ministerstvo zdravotnictví.

V České republice tvoří málotřídní školy 38 % všech základních škol a myslím, že je nejvyšší čas, abychom se spojili a bylo nás slyšet.

V případě zájmu vyplňte krátký dotazník, který bude sloužit jako petiční arch a zároveň jako databáze málotřídních škol, která zatím v česku není (tuto informaci mám potvrzenou z MŠMT).

Odkaz na dotazník naleznete ZDE

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

ZŠ a MŠ Brantice

adam.simunek@zsbrantice.cz

#dejmemalotridkamzelenou

Adam Šimůnek - ZŠ a MŠ Brantice

+420 739 478 009

adam.simunek@zsbrantice.cz